• 27/08/2022
  • Sandi Urbančič

GRAD HAASBERG

Grad Haasberg (Hošperk), imenovan tudi dvorec Planina, se nahaja v bližini Planine pri Rakeku nad sotesko reke Unice. Razvaline nekdaj mogočnega baročnega dvorca ležijo na uravnanem platoju nad kraškim...